Atmosfären

Jordens atmosfär utifrån - NASA

Jordens atmosfär brukar delas in i olika lager skikt beroende på dess höjd och egenskaper, till exempel om temperaturen sjunker eller stiger med tilltagande höjd.