Den drivande kraften bakom luftcirkulationen i jordens atmosfär är den värme som solen avger. Denna solinstrålning

är som starkast vid ekvatorn och avtar ju närmare polerna man kommer. Energibalansen bevaras genom att varm luft

transporteras från ekvatorn till polerna.

 

 

Atmosfärens allmänna cirkulation