1.1 Allmän meteorologi

Atmosfären

Lufttemperatur

Luftfuktighet

Luftryck

 

 

 

 

1.2 Allmän väderlekslära

Atmosfärens allmänna cirkulation

Luftmassor

Fronter

Lågtryckens uppkomst och utveckling

1.3 Allmän väderlekslära

Sikt

Dimma

Moln

Nederbörd 

Frost

Quick test

 

 

 

2.1 Speciell väderlekslära

Blixhalka

Frosthalka

Snö

Quick test

 

2.2 Tillämpad meteorologi

Väderlekstjänstens organisation

Väderinformationssystem

Väderprognoser

Prognostolkning

Beslutsfattande

Quick test

 

 

 

2.3 Diagnoser - Vinterväghållning

Väderinformationssystem

Väder som ger halka

Prognostolkning

Beslutsfattande

Friktion

Saltning & Plogning

Säkerhet

Hälsa & Miljö